ענף עץ זית ופירותיו | צלם:  גידי זנד
ענף עץ זית ופירותיו
פירות עץ הזית (זיתים). הזית הוא אחד משלושת גידולי היסוד של החקלאות המסורתית בארץ - דגן, תירוש ויצהר. הזיתים מבשילים בארץ בעונת הסתיו. עונת המסיק (קטיף ואיסוף הזיתים) מתחילה באמצע אוקטובר ונמשכת כחודשיים.