בית בד | צייר:  .J DELA STRADA
בית בד
ציור איטלקי מהמאה ה-16 מתאר את בית הבד ואת תהליך הפקת שמן הזית.
מבעד לדלת רואים את פעולת הנקיפה - החקלאי (על העץ) מכה ומנער את הענפים במקל ארוך כדי להפיל את הזיתים לקרקע ואת איסוף הזיתים מהקרקע . בבית הבד (משמאל) נראה מתקן הריסוק, שור מסובב את אבן הריסוק ופועל נראה שופך את הזיתים לאגן הריסוק.
מימין מתקן הסחיטה, מסוג מכבש בורג במסגרת. הפועלים מסובבים את הבורג ומגבירים את הלחץ על רסק הזיתים שבסלים העגולים. ניתן לראות את מלאכת מילוי הסלים משמאל למטה. ליד הכדים מפריד פועל את השמן מהמים וממלא חביות בשמן זית. החביות מוצאות מבית הבד ונשלחות לשווקים בעזרת חמור.