עץ זית | צלם:   -
עץ זית
עץ זית "זקן" שגזעו הנבוב מלא באבנים לחיזוק ומניעת קריסה.
הזית היה בעל מעמד מרכזי בתרבות החומרית של אזורנו מימי קדם ועד לתחילת המאה העשרים.
"אין בית עומד אלא על שני דברים הללו זית ותאנה" (ירושלמי, ביכורים ס"ג,ד)