רש"י : ר' שלמה יצחקי - פרקים מסדרת גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי


שלושה פרקים מתוך הספר רש"י - ר' שלמה יצחקי מאת אברהם גרוסמן, בהוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.
תוכן העניינים:
פרק ראשון: הרקע החברתי והתרבותי לפעולתו של רש"י
פרק שני: רש"י - קורות חייו
פרק שלישי: בית מדרשו של רש"י
פרק רביעי: יצירתו הספרותית- הפירוש לתורה
פרק חמישי: יצירתו הספרותית - הפירוש לנ"ך
פרק שישי: יצירתו הספרותית - הפירוש לתלמוד
פרק שביעי: יצירתו הספרותית - פסקים, תשובות, פיוטים ופירושי פיוטים
פרק שמיני: השקפת עולמו - עם ישראל וייחודו
פרק תשיעי: השקפת עולמו - ערכים
פרק עשירי: השקפת עולמו -  חברה
פרק אחד עשר: אחרית דבר - רש"י - בין שמרנות לחדשנות
הערות
ביביליוגרפיה ורשימת קיצורים

פרק רביעי - יצירתו הספרותית : הפירוש לתורה

יצירתו הספרותית: הפירוש לתורה : נוסח פירוש רש"י לתורה
יצירתו הספרותית: הפירוש לתורה : דרכו של רש"י בפירושיו
יצירתו הספרותית: הפירוש לתורה : זיקתו העמוקה של רש"י למדרש
יצירתו הספרותית: הפירוש לתורה : קווים לאופיו של הפירוש

פרק שישי - יצירתו הספרותית : הפירוש לתלמוד

יצירתו הספרותית: הפירוש לתלמוד

פרק אחד עשר - אחרית דבר : רש"י בין שמרנות לחדשנות

אחרית דבר: רש"י - בין שמרנות לחדשנות

ביבליוגרפיה:
כותר: רש"י : ר' שלמה יצחקי - פרקים מסדרת גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית