אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת ההתנחלות


Map of Philistine and the Valley of Sorek
Map of Philistine Cities and Areas of Expansion
Map of Samuel's Circuit
Map of the Ancient Near East
The Period of the Judges
ארץ ישראל בתקופת השופטים
דרכים ראשיות במזרח הקדום
מיקומן של רמה ובית לחם בארץ ישראל
מלחמת דבורה וברק בכנענים : האזור שבו התרחשה המלחמה
מפת אדום
מפת קרב אבן העזר
מפת שבטי ישראל
נחלות השבטים

ביבליוגרפיה:
כותר: אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת ההתנחלות
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית