אטלס היסטורי תקופת המקרא : חיי האבות


Map of Israel and her Neighbors - 2000 B.C
Map of Pharaonic Egypt
Map of the Egyptian Empire - 1450 B.C
Route of the Exodus of the Israelites from Egypt
גבולות הארץ המובטחת
דרכים במזרח הקדום
דרכים ראשיות במזרח הקדום
ים המלח וכיכר הירדן
מיקומה של העיר הקדומה מארי
מסע אברהם מן העיר אור אל ארץ כנען
מסע בני ישראל במדבר : מסלולים אפשריים
מסע יעקב מחרן לכנען דרך רמות גלעד ומחניים
מסעי יעקב בארץ כנען

ביבליוגרפיה:
כותר: אטלס היסטורי תקופת המקרא : חיי האבות
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית