אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת המלוכה


Israel and Judah
Map of Ancient Mesopotamia
Map of Palestine's Judea
Map of Palestine's Samaria
Map of Pharaonic Egypt
Map of Philistine Cities and Areas of Expansion
Map of the Amalekites Territory
Map of the Assyrian Empire - 650 B.C
Map of the Babylonian Empire - 550 B.C
גלות בבל
גלות שומרון
דרכים ראשיות במזרח הקדום
האזור שבו נדד דוד בבורחו מפני שאול
האימפריה האשורית
האמפריה הבבלית
התהוות הממלכה : תחומי פעילותם של שמואל ושאול
ירידת שארית הפליטה למצרים
מיקומה של העיר שילה הקדומה
מיקומה של לכיש בארץ ישראל
מיקומן של רמה ובית לחם בארץ ישראל
ממלכות מרכזיות בסוף ימי הבית הראשון
ממלכת דוד - הממלכה המאוחדת
ממלכת יהודה בימי עזיה וממלכת ישראל בימי ירבעם השני
מסע פקח ורצין ליהודה
מסע פרעה נכה בימי יאשיהו
מפת אדום
מפת האימפריה האשורית
פילוג הממלכה: ממלכת יהודה וממלכת ישראל

ביבליוגרפיה:
כותר: אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת המלוכה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית