ציורי התנ"ך של גוסטב דורה


אברהם ושלושת המלאכים
אברהם מגרש את הגר ואת ישמעאל
איוב ושלושת רעיו
אליהו משיב את נפש בן האלמנה
אליהו עולה בסערה השמימה
אליעזר ורבקה על עין המים
אסתר מתעלפת למשמע גורל עמה
בלעם ואתונו
בני ישראל עוברים את הירדן
ברוך כותב את נבואת ירמיהו
בריאת העולם (האור)
ברכת יצחק ליעקב
בת יפתח מקבלת את פני אביה
בת פרעה מצילה את משה
גירוש אדם מגן עדן
דוד וגלית
דוד מתאבל על אבשלום
הגר וישמעאל במדבר
ההכנות לבניית בית המקדש הראשון
המלאך מביא אוכל לאליהו
המרגלים
הצלת לוט
הרג בני צדקיהו בעקבות המרד
השטן מנסה את איוב
ושתי ממאנת לפקודת המלך
"ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה"
חזון העצמות היבשות
חלום יעקב
יונה והדג
יוסף פותר חלומות פרעה
יחזקאל
יעקב ורחל
יעקב יורד מצרימה
יעקב לפני פגישתו עם עשו
כבוד מרדכי - מפלת המן
כורש מחזיר את כלי בית המקדש
כלי המקדש נמסרים לעולים מציון
לכידת יריחו
מגדל בבל
מות אבימלך
מות אבשלום
מות אחאב
מות שאול
מות שמשון
מלאך ה' מכה במחנה אשור
מלכת שבא באה ירושלימה
מנחת קין והבל
משה ואהרן לפני פרעה
משפט שלמה
מתתיהו החשמונאי הורג בחרב את היהודי שרצה להקריב על המזבח כמצוות המלך אנטיוכוס
מתתיהו החשמונאי קורא למרד
נח מקלל את בנו הקטן
נחמיה על חומות ירושלים
נעמי וכלותיה
עזרא מקריא את ספר התורה
עזרא קורא לגולים לחזור לירושלים
ענש קרח ועדתו
עקדת יצחק
עשרו של אברהם
עשרת הדברות
פקודת העליה לארתחשסתא
פקודת העלייה לירושלים עם עזרא הסופר
פרעה משלח את ישראל
קבורת שרה
קין רוצח את הבל
קריאת יונה אל נינוה
קריעת ים סוף
רות המואבייה מלקטת שיבולים בשדה של בעז
שאול ובעלת האוב
שאול ודוד במדבר
שירת דבורה
שלמה המלך
שמואל משסף את אגג
שמשון ודלילה
שמשון מוציא את דלתות שער עזה
תבת נח

ביבליוגרפיה:
כותר: ציורי התנ"ך של גוסטב דורה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית