כלכלת ישראל


מפות

אזורי העדיפות הלאומית במדינת ישראל בשנת 2001
מועסקים בענפי הכלכלה השונים במחוזות מנהליים בישראל בשנת 2000
מחצבי הנגב
מרכזים מסחריים וגודל האוכלוסייה, 2000 (לפי מחוזות)
תפרוסת מפעלים ומועסקים בישראל, 1998 (לפי מחוזות)
תפרוסת של חברות היי-טק בישראל, 2001 (באחוזים מכלל חברות ההיי-טק)

גרפים

ההכנסות במטבע חוץ מענפי יצוא שונים בשנת 1999 (במיליארדי דולרים)
התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) בישראל, 2000-1950 (בשקלים)
יבוא ויצוא בישראל, 2000-1970 (במיליארדי דולרים)
יצוא סחורות ושירותים של ענפי הכלכלה השונים בשנת 2000 (באחוזים)
כניסות של תיירים לישראל ויציאות של ישראלים לחו"ל, 2000-1949
מספר המועסקים בסוגי התעשייה השונים בשנת 2000
שיעור המועסקים בענפי הכלכלה השונים בשנת 2000 (באחוזים)

ביבליוגרפיה:
כותר: כלכלת ישראל
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית