מסע אל העבר : קדמה ומהפכות - מאות 16 - 19


אסופת מפות המלווה את הספר "מסע אל העבר : קדמה ומהפכות - מאות 16 - 19", תכנית מחודשת, כיתה ח .

 

אירופה אחרי קונגרס וינה, 1815
אירופה בשנת 1871
הגירת יהודים מתחום המושב, 1914-1850
ההגירה מאירופה, 1914-1850
יישובי העלייה הראשונה והשנייה 1881 - 1914
קיסרות נפוליאון בשיאה, 1812
רשת מסילות הברזל באירופה בשנת 1840
רשת מסילות הברזל באירופה בשנת 1880
תהליך האמנציפציה של יהודי אירופה בסוף המאה ה- 18 ובמאה ה- 19
תחום המושב, 1881
שלוש עשרה המושבות הראשונות בצפון אמריקה, המאה השבע עשרה
שלבים בהתפשטות החסידות במאות השמונה עשרה והתשע עשרה
צרפת בתקופת המהפכה, 1792-1789

1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי

ביבליוגרפיה:
כותר: מסע אל העבר : קדמה ומהפכות - מאות 16 - 19
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית